BOC Grubu

BOC Grub Bilgi Teknolojileri-tabanlı yönetim araçlarında bir teknoloji lideridir ve İş Süreç ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Yönetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunar. Biz Viyana’da konuşlanmış olan genel merkezimiz ile beraber Almanya, Yunanistan, Irlanda, Avusturya, Polonya, Ispanya ve  İsviçre’deki birçok ofisimizle uluslararası çalışıyoruz.

BOC Management Office’in ürünleri, özellikle İş Süreç Yönetimi Araç Kiti ADONIS ve Bilgi Teknolojileri  Mimarisi ve Hizmetleri Yönetimi Araç Kiti ADOit, dünya genelinde hem büyük kuruluşlarda hem de küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılmaktadır.

Ürünlerimiz: BOC Management Office

BOC Management Office standart yönetim yaklaşımlarının tanıtmını ve uygulamasini destekleyen kapsamlı bir araç paketidir. Araç paketi Strateji ve Performans Yönetimi, İş Süreç Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve BT Yönetimindeki metodolojiyi teknik bilgi ile pratik deneyimi entegre eder. BOC Grubu BOC Management Office ürünleri yanında başarılı bir uygulamayı garanti etmek için ayrica danışmanlık hizmetlerini de sunar. 

 

Hizmetlerimizin kullanımı ile tanıtım, sağlamlaştırma, eğitim alanlarında BOC Management Office’in optimal kullanımını yanında yazılımlarımızı günlük işletimini garanti ediyoruz. Lütfen daha fazla bilgi için hizmetler alanına bakınız.

ADOscore

Metod
ADOscore metodolojisi Strateji ve Performans Yönetiminin lider en iyi uygulamalar üzerine inşaa edilmiştirh. Balanced Scorecard gibi strateji odaklı yaklaşımlar kadar  İş Süreç Performans Yönetimi ve/veya Proje Performans Yönetimi gibi daha spesifik metodolojiler de desteklenmektedir. Ayrıca değişik yaklaşımların kombinasyonları da desteklenmektedir. Daha fazlası…

 

Uygulama Senaryoları
Tüm ADOscore uygulama senaryoları bir organizasyonun performansının ölçülmesi ve yönetilmesine odaklanırlar. Temel olarak biz detaylandırmadan önce strateji odaklı ve performans odaklı senaryoları, ayırt ederiz. Daha fazlası...


Raporlama & Kontrol KokpitiADOscore offers a unique Management Portal to display information and aid decision making using actual company strategy and performance results. Daha fazlası…

 

ADOscore ile Strateji & Performans Yönetimi
Hızlı yanıt vermeADOscore  Kurum Performansının ölçülmesini ve dinamik kontrolünü destekler. Bir taraftan, tutarlı bir stratejik uyumu gerçekleştirmek için Balanced Scorecard gibi stratejik metodlar kullanılırken. Diğer taraftan  ADOscore, tanımlanmış veya planlanmış kurumsal süreçlerin kontrolüne odaklanan Performans Yönetim senaryoları için tasarlanmıştır.  Biz üzerlerine Business Scorecarding gibi özel senaryoların tam konrolünün inşaa edildiği  İş ve Bilgi Teknolojileri süreçlerinin kontrolünün kurulması ile başlıyoruz. Daha fazlası...

Produktfolder

ADONIS

ADONIS ile İş Süreç Yönetimi
ADONIS’in ana görevi entegre bir yönetim sistemi inşaa ederek ve karar almak için seffaf bilgi sağlayarak Organizasyon içinde Süreç ve İşletme Performansını devamlı geliştirmektir. ADONIS süreç manzarasının tasarımı  ve dokumentasyonunu, iş süreçlerinin optimiyasyonunu, organizasyonda zaman ve maliyet azaltılması ve yeniden mühendisliği destekler.

 

Metod
ADONIS BPMS (Business Process Management Systems) taslağını temel alır. ADONIS’in konsepti sürekli geliştirme döngüsü teorisini çevreleyen framework içinde tanımlanmış evreleri temel alır. Daha fazlası…


Uygulama Senaryoları

UYGULAMA SENARYOLARIADONIS hedeflerinizin ve  İş Süreç Yönetimi uygulama senaryolarının tanımlanmasında size destek olur. Bu senaryolar çok geniş bir kuşağı resmeder ve başarılı bir İş Süreç Yönetimi için ADONIS’in geniş kullanım olanaklarını yansıtır. Daha fazlası…

Product Folder

Community Edition

ADOlog

ADOlog ile Tedarık Zinciri Yönetimi
ADOlog ile çalışarak var olan tedarik zincirinizde ve ortaklarınız ile olan arayüzlerde şeffaflığı sağlarsınız. Gelecek tedarik zincirleri akılıca tasarlanabilir ve modeller gelecek optimizasyon ve daha rekabetci alternativlerin değerlemesinde temel olarak kullanılabilir. Tedarik zinciri yöneticisi için ADOlog  arzulanan karlılık ve performans hedeflere daha hızlı ulaşmak için çabalayan bir yönetim ve karar aracıdır. Tedarik zinciri ortakları ile iletişim The Supply Chain Operations Reference Model (SCOR) kullanımıyla basitleştirilir.


Metod
The ADOlog metodu SCOR taslağına dayanır. Tedarik Zinciri modellemesi, analizi ve dokumentasyonu süreç-tabanlı yaklaşımı takip eder.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Var olan bilgi ve malzeme akışının müzakeresinden ve metodik araştırmasından, daha ileri optimizasyon ve  organizasyonun ilgili yeniden yapılanması için değerli bilgilerin elde edilmesi mümkündür. Daha fazlası… 

Product Folder

ADOit

ADOit ile Bilgi Teknolojileri Mimarisi Yönetimi ve Hizmet Yönetimi
Hizmet yönlendirme, kaynak verimliliği, ve karmaşanın yönetilmesi, ADOit ile Bilgi Teknolojileri yönetiminin ana hedefleridir. Bilgi Teknolojileri Denetimi, Kurumsal Mimari Yönetimi, ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi  şirketinizde bütünleşiktir. En iyi yöntem, onaylanmış Bilgi Teknolojisi  çerçeveleri, ve referans modeller iyi bir temel oluşturmak için hizmet eder .

Metod
ADOit’nin temelinde yatan metod küresel standardların ve  DoDAF, TOGAF, COBIT, ve ITIL gibi en iyi yöntemlerin uygulanmasına yöneliktir.


Uygulama Senaryoları
ADOit’nin ana uygulama senaryoları Bilgi Teknolojileri Denetimi, ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi , ve Kurumsal Mimari Yönetimidir.  Daha fazlası...

Product Folder

Community Edition

Danışmalık Hizmetlerimiz: BOC Hizmet Portfolyosu

Hizmetlerimiz standardize edilmiştir  müsterilerimizin ihtiyaçalrının en yüksek kalitede gerçekleştirilmesini temel almıştır. Lider yöntemleri kullanıyoruz: prosedürler BOC’nin geniş teknik bilgisine  ve uluslararası standartlara dazanmaktadır. Hizmet, eğer standardize edilmiş uygulama bilgisi, özgün çözümler ve maksimum müşteri değerinin kombinasyonu ile kaynakların verimli kullanımı sağlanırsa, müşteri senaryosunda başarılıdır.

BOC Hizmet Portfolyosu Strateji ve Performans Yönetimi - Süreç ve Tedarik Zinciri Yönetimi ve  BT Yönetimindeki tüm hizmetlerimiz hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Moduler portfolyo kompozisyonu hizmet katagorinizi seçmenizde size yardımcı olacaktır. Gereksinimlerinizin karşılanması ve hedeflerinizin gerçekleştirilmesi için ayrıca sunduğumuz hizmetlerin detaytlı açıklamsını da sağlıyoruz.

Bizim temel yetkinliklerimiz – sizin performans sürücüleriniz:

Tasarım, Uygulama, Geliştirme, Değiştirme, Eğitim, ve Kontrol

BOC Grubu ile Kariyer

BOC Grubu BT temelli yönetim çözümlerinde uzmanlaşmış yenilikçi ve dinamik yazılım ve danışmalık firmasıdır. Ürünlerimiz ADONIS, ADOscore, ADOit ve ADOlog, içeren BOC Management Office paketi küresel olarak uygulanmakta ve kullanılmaktadır. İş Süreç Yönetimi, Strateji Yönetimi, BT Mimarisi ve Hizmetleri Yönetimi alanlarındaki geniş danışmalık uzmanlığına sahip olarak  uluslararası projelerde  Allianz, Commerzbank, Deutsche Bank, Teléfonica, and Vodafone gibi müşterilerimizle beraber çalışıyoruz. 

BOC Viyana Üniversitesi’nde bir araştırma enstitüsünde ‘spin-off’ olarak kurulmuş olmasında dolayı üniversiteler ile olan değerli iletişimi koparmama gerekliğinin üzerinde durmaktadır.  BOC’de keyifli bir çalışma ortamına sahip dinamik bir işletmede heycan verici ve  zengin roller  sunuyoruz başvurularınızı bekliyoruz! 

?

SORULAR?